Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού είναι  η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς και για τις εγκαταστάσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 1.059.750,45 Ευρώ


( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %).


Ημερομηνία διαγωνισμού είναι Πέμπτη  17 Ιουλίου 2014.Ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.

Η Ορθή επανάληψη διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού ΑΔΑ: 7ΑΑΥΩΨ9-ΛΧΨ (προηγούμενο ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΨ9-ΑΥ1 )

Η επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΨ9-Λ9Δ

Μετάβαση στο περιεχόμενο