Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού είναι η προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου  και λοιπών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. συνολικού προϋπολογισμού 296.200.00 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ).
Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Τρίτη  15 Ιουλίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.
Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΨ9-2ΕΗ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΨ9-137


Επισυνάπτεται και το παράρτημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο