Ανοιχτή πρόσκληση κατάρτισης μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα), που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, μηχανήματα και προσωπικό, και που επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο για την αντιμετώπιση εκτάκτων   αναγκών   από   πλημμύρες,   χιονοπτώσεις,   πυρκαγιές, σεισμούς   ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική – τεχνολογική  καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμαρουσίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020, να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9 & Δημ. Μοσχα , 15124 Μαρούσι), αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 37205/24-09-2020 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  από οποιαδήποτε   χρονική   στιγμή   έως   τις   31-12-2020.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο