Ανάρτηση πρότασης πράξης εφαρμογής παραρεμμάτιας περιοχής κάτω Ψαλλιδίου των Δήμων Ηρακλείου Αττικής και Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι

Α) να λάβουν γνώση της μελέτης πράξης εφαρμογής όπως ανασυντάχθηκε  της περιοχής κάτω Ψαλλίδι των δήμων Ηρακλείου αττικής και Αμαρουσίου στο χώρο της υπηρεσίας Δόμησης (β. Σοφιας 9 α΄οροφος)  και

Β) να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας όσοι δεν έχουν ήδη υποβάλλει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994

Μετάβαση στο περιεχόμενο