Ανάρτηση μελετών που υπεβλήθησαν με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, για την δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων»

Print Friendly, PDF & Email

Για το έργο με τίτλο «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, για την δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων», υποβλήθηκαν ως δωρεά άνευ ανταλλάγματος οι μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με την υπ’ αριθμ. 130/2019 απόφασή του (ΑΔΑ: 7Ζ7ΓΩΨ9-ΘΒ4) αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς.

Οι μελέτες έχουν κατατεθεί στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και διατίθενται προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα του δήμου Αμαρουσίου.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί των προαναφερόμενων μελετών.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο