Ανακοίνωση υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΟΚΟΙΠΑΔΑ [Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα 25/1/2018]

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2018, δύο (2)  ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: 1 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ και 1 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 24/11/2017

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 04/12/2017

Κατάθεση Δικαιολογητικών: Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 9:00 έως 14:00. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Κατηγορία ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειόμενων 
Κατηγορία ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο