Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

Πέντε (5) ΔΕ Οδηγούς,

    Ένας (1)  ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου με άδεια Χειριστή καλαθοφόρου (2.5) και άδεια Χειριστή  γερανοφόρου (2.3) ,

    Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου με άδεια Χειριστή Σαρώθρου (4.1) και με άδεια Χειριστή εκσκαφέα – φορτωτή (1.3),

    Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγους Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων,

    Ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγος,

    Εξήντα (60) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας και

    Δύο (2) ΥΕ Εργάτες Συντήρησης Οδών, Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων.

    Η σύναψη  των συμβάσεων θα έχουν οκτάμηνη (8) διάρκεια.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεωναπό  20/03/2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  29/03/2021

    Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ6» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αμαρουσίου

    Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι,

    απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


21/4/2021

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2021

Επισήμανση:  Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εφαρμόζεται ηλικιακό κριτήριο κατάταξης όπως προβλέπεται από το Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3 του Παραρτήματος ΣΟΧ, κατά το οποίο ισοβαθμούντες υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει της ημερομηνίας γέννησής τους ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο