Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2016 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α [11/11/2016 Αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων]

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεμις” (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2016 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: 3 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 6 Δ.Ε. Μαγείρων/Μαγειρισσών, και 5 Υ.Ε. Προσωπικού καθαριότητας, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, διάρκειας έως 31/8/2017 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 16/9/2016

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 26/9/2016

Κατάθεση Δικαιολογητικών: Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 9:00 έως 14:00.

Σχετικά Αρχεία:
Ανακοίνωση
Παράρτημα ανακοινώσεων (ΣΟΧ)
Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
Αίτηση

Νεότερη (11/11/2016) ανακοίνωση: Επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης) για την προκήρυξη ΣΟΧ 3/2016 του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α:

Κατηγορία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Κατηγορία ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Κατηγορία ΔΕ Μαγείρων
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Κατηγορία ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο