Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email
Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2017 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2018 για κάλυψη έκτακτων αναγκών.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 15/12/2017
Ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων έως και Τετάρτη 27/12/2017
 
Κατάθεση δικαιολογητικών: Έδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9 –Μαρούσι από 9:00 έως 14:00

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο