Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α”***Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης”

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) “Αμαρυσία Αρτεμις” με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ενός (1)  ΔΕ Μουσικού  Ειδικής Αγωγής για την υλοποίηση της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος, διάρκειας έως 31/8/2016 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων από 12/02/2016 έως και 16/02/2016.

Κατάθεση Δικαιολογητικών : Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 10:00 έως 14:00.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο