ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.-(ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου  “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: ενός (1) Π.Ε. Παιδιάτρου, δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ενός (1) Π.Ε. Ψυχολόγου, ενός (1) Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών και δύο (2) Τ.Ε. Νοσηλευτών για τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Ν.Π.. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2022 για τις ειδικότητες ΠΕ Παιδιάτρων και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για τις ειδικότητες ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΤΕ  Νοσηλευτών.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή  01/04/2022

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: έως και Δευτέρα 11/04/2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ  ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν,  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, Τ.Κ.15124, υπόψη κας Σταμάτη Ισμήνης  (τηλ. επικοινωνίας: 2132031946 & 945).

Σχετικά Αρχεία:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022

Παράρτημα ανακοινώσεων (10-06-2021)

Αίτηση (εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (18/07/2022)

Κατηγορία Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

α. Πίνακας κατάταξης ​
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (21/06/2022):

Κατηγορία ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (19/05/2022):

Κατηγορία ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων

Κατηγορία ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (25/07/2022)

Κατηγορία Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης ​
β. Πίνακας επιτυχόντων 
γ. Πίνακας απορριφθέντων 
Μετάβαση στο περιεχόμενο