ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙO”

Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με  την με αριθμ. 87/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Συσσιτίου.

Σε εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, καλούνται οι ωφελούμενοι της Δομής, με την κατάθεση της νέας φορολογικής τους δήλωσης και με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2024, να προβούν στην επικαιροποίηση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται, προκειμένου να συνεχίσουν να είναι ωφελούμενοι της εν λόγω Δομής.

Για νέες αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 15 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2024.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη διεύθυνση Παλαιολόγου 9, 2ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες (απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο»: 213 20.31.927 & 213 20.31.921

Μετάβαση στο περιεχόμενο