Ανακοινωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας του ΣΠΑΠ

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ).

Επιλέξτε για να κατεβάσετε την 

Ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο