Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΟΚΟΙΠΑΔΑ. Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης.

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) “Αμαρυσία Αρτεμις” με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα 2 Π.Ε. Παιδιάτρων, 2 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων, 4 Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και 7 Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, διάρκειας έως 31/8/2015 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 20/2/2015

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 2/3/2015

Κατάθεση Δικαιολογητικών: Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, από 9:00 έως 14:00.

Τα σχετικά αρχεία επισυνάπτονται.

Προσοχή: Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί αφού πρώτα εκτυπωθούν οι σελίδες μπρος πίσω, όπως είναι το κανονικό έντυπο.

Ενημέρωση 23/3/2015:
Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και οι πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων:

Κατηγορία ΠΕ Παιδιάτρων:
α. Πίνακες κατάταξης για τους ΠΕ
β. Πίνακας επιτυχόντων ΠΕ

Κατηγορία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων:
α. Πίνακας κατάταξης για τους ΤΕ
β. Πίνακας επιτυχόντων ΤΕ
γ. Πίνακας αποκλειομένων ΤΕ

Κατηγορία ΔΕ Β.Βρεφονηπιοκόμων:
α. Πίνακας κατάταξης για τους ΔΕ
β. Πίνακας επιτυχόντων ΔΕ
γ. Πίνακας αποκλειομένων ΔΕ

Κατηγορία ΥΕ Γενικών Καθηκόντων:
α. Πίνακας κατάταξης για τους ΥΕ
β. Πίνακας επιτυχόντων ΥΕ
γ. Πίνακας αποκλειομένων ΥΕ
 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο