Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. Αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων.

Print Friendly, PDF & Email

 Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) “Αμαρυσία Αρτεμις” με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα  2 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων, 1 Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 1 Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νομικού Προσώπου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2016 .

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων από 28/11/2015 έως και 7/12/2015.

Κατάθεση Δικαιολογητικών : Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 10:00 έως 14:00.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο