Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Μαρούσι

Print Friendly, PDF & Email

Tο Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Καταστημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής   ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αμαρουσίου (Αγίων Αναργύρων & Κοιμήσεως της Θεοτόκου), ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως και την Δευτέρα 01-02-2016 και ώρες 08.00-15.00.

Οι αιτήσεις θα έχουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής (έτους 2016)
  • Πρόσφατη εκτύπωση μητρώου επιχείρησης από το Taxisnet στο οποίο να φαίνεται η ημερομηνία εκτύπωσης
  • Έναρξη άσκησης επιτηδεύματος και τυχόν μεταβολές της
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Δημοτική Ενημερότητα
  • Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα
  • Βιβλιάριο υγείας (αφορά πάγκους με τρόφιμα)
  • Άδεια Λαϊκής Αγοράς (αφορά μόνο κατόχους αδειών λαϊκής αγοράς)
  • Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας (Εγκ.6 Υπουρ.Υγείας Αρ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.71459/30-07-2013, αφορά πάγκους με τρόφιμα)

 

Η επιλογή της θέσης στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, βάση του άρθρου 2, παρ.1 του Ν.2323/1995, θα προκύψει από ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου, που θα διενεργηθεί μεταξύ εκείνων που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση, σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν στη κλήρωση.

Οι κληρωθέντες ΔΕΝ δύνανται να ακυρώσουν την κληρωθείσα θέση και να αιτηθούν νέα.

Για τυχόν αδιάθετες θέσεις, με νέα ανακοίνωση που θα εκδώσει η υπηρεσία μας, θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν εκείνοι που συμμετείχαν στην προηγούμενη κλήρωση και δεν κατοχύρωσαν τη κληρωθείσα θέση πληρώνοντας το αντίστοιχο τέλος.                                                                          

Οι αιτήσεις  κατατίθενται στην υπηρεσία. Τηλ. Επικοινωνίας 213 20.38.107 κα Ε. Κοτρώτσιου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο