Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως της Κοιμήσεως Θεοτόκου στις 14/ 8/2015 & 15/8/2015

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου δια της Διευθύνσεως Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Καταστημάτων ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην θρησκευτική  εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  στις 14/ 8/2015 & 15/8/2015 είναι έως τη Δευτέρα 13/7/2015, από τις 08:00 -15:00.   
Οι αιτήσεις θα έχουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής (έτους 2015)
  • Έναρξη άσκησης επιτηδεύματος και τυχόν μεταβολές της
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Δημοτική Ενημερότητα
  • Βιβλιάριο υγείας (αφορά πάγκους με τρόφιμα)
  • Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας (Εγκ.6 Υπουρ.Υγείας Αρ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.71459/30-07-2013, αφορά πάγκους με τρόφιμα)

 

Η επιλογή της θέσης στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, βάση του άρθρου 2, παρ.1 του Ν.2323/1995, θα προκύψει από ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου, που θα διενεργηθεί μεταξύ εκείνων που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση, την Τετάρτη 15-07-2015  και ώρα 10:00.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν στη κλήρωση.

Οι κληρωθέντες ΔΕΝ δύνανται να ακυρώσουν την κληρωθείσα θέση και να αιτηθούν νέα.

Η πληρωμή των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21-07-2015. Συμμετέχοντες οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει εμπρόθεσμα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη.

Η παραλαβή των αδειών συμμετοχής, θα πραγματοποιείται από  29-07-2015.

Για τυχόν αδιάθετες θέσεις, με νέα ανακοίνωση που θα εκδώσει η υπηρεσία,  θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν εκείνοι που συμμετείχαν στην προηγούμενη κλήρωση και δεν κατοχύρωσαν τη κληρωθείσα θέση πληρώνοντας το αντίστοιχο τέλος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο