ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Τρίτη 14-11-2017 και ώρα 10:00π.μ.

Επισυνάπτεται η Περιληπτική Διακήρυξη, οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο