Αίτημα της ΚΕΔΕ για την έκδοση προσωρινών σχεδίων βόσκησης και επανεξέτασης της οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι σχεδιαζόμενες πολιτικές θα υπάρξουν σημαντικές απώλειες Ευρωπαϊκών κονδυλίων -Τo αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να προστατέψει τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας

 

Το ζήτημα του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης που διαμορφώνει μια νέα κατάταξη των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (πρώην μειονεκτικές), καθώς και η αναγκαιότητα έκδοση προσωρινών σχεδίων βόσκησης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισήμανε ότι σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι σχεδιαζόμενες πολιτικές  θα υπάρξουν σημαντικές απώλειες Ευρωπαϊκών κονδυλίων με συνέπεια οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να υποστούν ένα σημαντικό οικονομικό πλήγμα. Για το λόγο ο Γ. Πατούλης τόνισε ότι το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτημα της ΚΕΔΕ προκειμένου να προστατευτούν οι παραγωγοί.  

Μετά τις σχετικές εισηγήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και δημάρχου Δομοκού Δημήτρη Τζιαχρήστα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να διατυπωθούν τα παρακάτω αιτήματα στους αρμόδιους υπουργούς:

  1.    Άμεση έκδοση προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι αν δεν εκδοθούν άμεσα τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης θα χαθούν τεράστια κονδύλια από την καινούργια ΚΑΠ 2021-2027 και δεν θα υπάρχουν τα αναγκαία εργαλεία από πλευράς  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) προκειμένου να  μπορεί να διεκδικήσει τα αντίστοιχα κονδύλια κατά τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ 2021-2027.

Για τους παραπάνω λόγους η ΚΕΔΕ ζητά από το ΥπΑΑΤ «να εκδώσει τώρα τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης έτσι ώστε να υπάρχει λίγος χρόνος προκειμένου αυτά να επανεξεταστούν, πριν την οριστική έκδοσή τους τον Ιανουάριο του 2019».

  1. Αίτημα επανεξέτασης του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς

Η πρόσφατη ανάρτηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε δημόσια διαβούλευση του προσχεδίου της Υπουργικής Απόφασης για τη νέα κατάταξη των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (πρώην Μειονεκτικές), ώστε η Χώρα μας να ανταποκριθεί στον κανονισμό ΕΕ 1305/2013, της νέας ΚΑΠ 2014-2020 σύμφωνα με τα νέα βιοφυσικά κριτήρια, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε πολλούς αγροτικούς δήμους.

Όπως προκύπτει από τη σχετική Υπουργική Απόφαση, οι μειονεκτικές περιοχές είναι κατά πολύ λιγότερες με συνέπεια να χαθούν σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Μάλιστα αν τεθεί σε εφαρμογή η σχετική απόφαση αυτή θα ισχύσει για τα επόμενα εννέα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, σημειώθηκε ότι η οριοθέτηση των νέων περιοχών βασίστηκε σε μελέτη που έγινε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ωστόσο το Πανεπιστήμιο προσδιόρισε τις περιοχές με περιορισμένα κριτήρια τα οποία φορούν κυρίως τη χρήση νερού. Όπως ανέφερε ο εισηγητής του θέματος κ. Τζιαχρήστας από τη μελέτη εξαιρούνται σημαντικά κριτήρια τα οποία αναφέρει ο σχετικός κοινοτικός κανονισμός όπως η χαμηλή θερμοκρασία, η ξηρασία, το συνδυασμό κλίματος -εδάφους , τη περιορισμένη αποστράγγιση, τη γεωμορφολογία, κ.α.

Αυτό είχε ως συνέπεια τη δραματική μείωση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και τον κίνδυνο παρέκκλισης από τους στόχους καταβολής των άμεσων ενισχύσεων και της υλοποίησης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο αποκλεισμός αυτών των περιοχών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξασφάλιση της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητος και με αυτόν τον τρόπο τη μη διατήρηση ενός ελαχίστου ορίου πυκνότητας πληθυσμού.

Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ προτείνει την επανεξέταση στο σύνολο της Χώρας της οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, λαμβάνοντας υπόψη την  πλήρωση ή μη σε αυτές τις περιοχές του συνόλου των βιοφυσικών κριτηρίων που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013

Επιπλέον η ΚΕΔΕ ζητά την παραμονή του μεγαλύτερου μέρους των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων της χώρας στον κατάλογο με τις περιοχές με φυσικούς  περιορισμούς, πέραν των ορεινών και αυτών που υπόκεινται σε άλλους ειδικούς περιορισμούς, ώστε να ευνοηθούν οι γεωργικές δραστηριότητες και να βελτιωθεί το εισόδημα των γεωργών σε αυτές τις περιοχές. Σε αντίθετη περίπτωση τα χωριά μας θα ερημώσουν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο