1 στους 10 πολίτες έχουν Διαβήτη – Προτάσεις του ΙΣΑ για τη Δημόσια υγεία την εποχή του βιοτεχνητού παγκρέατος

Print Friendly, PDF & Email
Το Δέον της Πρόληψης μέσα από κατάλληλες δομές και πολιτικές υγείας τόνισε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κος Γιώργος Πατούλης, στα πλαίσια έναρξης του 13ου Πανελλήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου που ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία και πλούσια θεματολογία. Σε μια Ελλάδα που οι Σακχαροδιαβητικοί ανέρχονται στο 10% του πληθυσμού, ενώ υπάρχει επιπλέον ένα 4% που πάσχει αδιάγνωστο ο κος Πατούλης κατέδειξε την αναγκαιότητα προσυμπτωματικού ελέγχου, στη διαδικασία έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της νόσου.


Ο κος Πατούλης μίλησε για μια καθολική Εθνική Πολιτική Πρόληψης, ισότιμη για όλους τους κατοίκους αυτής χώρας, μπορούμε να μιλούμε για αποτελεσματική αντιμετώπισης της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ που λέγεται ΔΙΑΒΗΤΗΣ.Τόνισε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα στις εκστρατείες ενημέρωσης και στους προσυμπτωματικούς ιατρικούς ελέγχους για την ανίχνευση του διαβήτη σε φαινομενικά μη νοσούντες πολίτες.


Επίσης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τόνισε την αναγκαιότητα αντιπαραβολής του TAXISμε την ΗΔΙΚΑ για τον προσδιορισμό ποσοστού συμμετοχής στα φάρμακα και στις εξετάσεις, μια και όπως είπε: ‘κρίνεται περισσότερο από αναγκαία πια, μία κοινή πλατφόρμα αναζήτησης των στοιχείων του ασφαλισμένου μέσα από το σύστημα φορολογικής ενημερότητας του TAXIS και το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης της ΗΔΙΚΑ ώστε να προσδιορίζεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου από 0% έως 25% στο φάρμακο και στις εργαστηριακές εξετάσεις, βάσει εισοδήματος.’


‘Δύο είναι οι προτεραιότητες’, είπε ο κος Πατούλης, ‘Η πρώτη είναι μια Πολιτική Υγείας με άξονα την ποιότητα ζωής του αρρώστου, τη βέλτιστη λύση για τη ζωή του αρρώστου και την αντιμετώπιση του αρρώστου ως ανθρώπινου όντως και όχι ως λογιστικού αριθμού. Η δεύτερη είναι μια Πολιτική Υγείας με άξονα την πρόληψη για την αποφυγή της εμφάνισης του ΣΔ και πολύ περισσότερο των επιπλοκών του. Και οι δύο άξονες προτεραιοτήτων οριοθετούν ένα πλαίσιο δράσεων και ενεργειών, που στόχο έχει η Ιατρική του 2013 να πάει μπροστά προς όφελος του ασθενή πολίτη και κανενός άλλου. ‘

Μετάβαση στο περιεχόμενο