Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση της κινητικότητας των εργαζομένων στους Δήμους

Print Friendly, PDF & Email

Με την από 7/4/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περιγράφεται η διαδικασία, τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν. 4250/2014, σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης των εργαζομένων στους δήμους.
Η αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι απαιτούμενο να γίνει, όμως πρέπει να πραγματοποιηθεί με όρους και προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία. Η ανάγκη εφαρμογής ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού, τέτοιου που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες είναι το ζητούμενο.
Είμαστε αντίθετοι με το προωθούμενο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων στους Δήμους και ιδιαίτερα, με το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης που αφορά στον επιμερισμό ποσοστών, διαδικασία που θεωρείται αυθαίρετη και ενδεχομένως αντισυνταγματική, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.
Ζητούμε να δοθεί ο χρόνος να συζητηθεί το μείζον αυτό ζήτημα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσα στα θεσμοθετημένα όργανα των Δήμων και των εργαζομένων, ώστε να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο αξιοποίησης της αξιολόγησης, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να παραπέμπει σε διαθεσιμότητες και απολύσεις των εργαζομένων στους δήμους.
Δε θα αποδεχθούμε και θα είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας δεξαμενής διαθεσίμων, με αυθαίρετες ποσοστώσεις, χωρίς αντικειμενική και χρηστή αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να γίνει με αντικειμενικά κριτήρια και σκοπό θα έχει την ενίσχυση των κινήτρων παραγωγικότητας των εργαζομένων και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο