Φορέας πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών συστάθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Στην ενεργοποίηση του φορέα Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών προχώρησε ο Δήμος Αμαρουσίου, με σκοπό την προστασία από έκτακτα γεγονότα που για την αντιμετώπιση τους χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες και δράσεις, από εξειδικευμένες ομάδες επέμβασης, κατάλληλα εξοπλισμένες.


Στα πλαίσια αυτά, με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιώργου Πατούλη ορίστηκε γενικός συντονιστής για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμαρουσίου ο κ. Επαμεινώνδας Κατσίγιαννης.


Ο Φορέας Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών θα στελεχωθεί από ειδικευμένο και συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό, το οποίο θα έχει υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και δυνατότητα άμεσης επέμβασης, ενώ για την εκτέλεση του έργου του θα του διατεθεί άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός και σύγχρονες επικοινωνίες.


Ειδικότερα, οι τομείς που θα δραστηριοποιείται είναι:  • Αντιμετώπιση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές

  • Αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης

  • Διάσωση πολιτών 

  • Δασοπυρόσβεση

  • Πυρόσβεση εντός δομημένων περιοχών

  • Παροχή πρώτων βοηθειών και μεταφορά ασθενών – τραυματιών

  • Ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας


Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας θα συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ενώ θα έχει άμεση συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αν. Αττικής, με το ΙΓΕ – Δάσος Συγγρού και τον Σύνδεσμο Αντιπυρικής Προστασίας Πεντελικού ( ΣΠΑΠ). 

Μετάβαση στο περιεχόμενο