Υλοποίηση δράσεων τηλεκατάρτισης και ηλεκτρονικής μάθησης από το Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Με στόχο την αξιοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης και ηλεκτρονικής μάθησης ο Δήμος Αμαρουσίου μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνολογίας (ΔΕΤΔΑ) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Στελέχη Ανάπτυξης και Λειτουργίας Συστημάτων Τηλεκατάρτισης» την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο ΄Ερευνας και Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» με τη συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης οι Δήμοι Γαλατσίου Αττικής και Μεγανησίου Λευκάδας.

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με μεγάλη εμπειρία στα ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης συμβάλλει στην κατάρτιση των στελεχών των συμμετεχόντων φορέων με ειδικούς εισηγητές αναλύοντας όλες τις πτυχές της ηλεκτρονικής μάθησης και δημιουργεί τη βάση για τη διαρκή μεταφορά τεχνογνωσίας στα μέλη του δικτύου, στο οποίο συμμετέχουν και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας έτσι διαύλους περαιτέρω συνεργασίας με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Ο Δήμος Αμαρουσίου δια της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνολογίας, καθώς και οι συμμετέχοντες ΟΤΑ, αναμένεται να αξιοποιήσουν την νέα γνώση και τα οφέλη από το Δίκτυο συνεργασίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα προηγμένα αυτά συστήματα και μεθόδους και να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες τηλεκατάρτισης μέσω προηγμένων Δικτύων και Συστημάτων, τόσο για τα στελέχη τους, όσο και για την τοπική κοινωνία.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 


Μετάβαση στο περιεχόμενο