ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42028/2-9-15 (ΑΔΑ : Ω2Ρ6ΩΨ9-Σ7Ω) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «προμήθεια δένδρων , θάμνων , εποχιακών φυτών , έτοιμου χλοοτάπητα και βιολογικών λιμασμάτων , βελτιωτικών εδάφους – χώματος»

Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42028/2-9-15 (ΑΔΑ : Ω2Ρ6ΩΨ9-Σ7Ω) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«προμήθεια δένδρων , θάμνων , εποχιακών φυτών ,  έτοιμου χλοοτάπητα και βιολογικών λιμασμάτων , βελτιωτικών εδάφους – χώματος»

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ. – Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ή ακόμα και όλες τις επιμέρους ομάδες ειδών του διαγωνισμού

 

ΑΔΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ : ΨΠΔΜΩΨ9-Ω8Π

Μετάβαση στο περιεχόμενο