Τροποποίηση των όρων της με αριθ. πρωτ. 19284/26-4-16 (ΑΔΑ : ΩΨΩΜΩΨ9-1ΡΞ) διακήρυξης διαγωνισμού και μετάθεση της ημερομηνίας πρόχειρου διαγωνισμού για εκτύπωση φυλλαδίων- αφισών- καρτών- προσκλήσεων κ.λ.π εντύπων, για αθλητικές- πολιτιστικές κ.λ.π εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου.

Print Friendly, PDF & Email
Σε συνέχεια της απο 27-4-2016 δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου με τίτλο «”Δημοσίευση περιληπτικής  διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για εκτύπωση φυλλαδίων -αφισών – καρτών – προσκλήσεων  κ.λ.π εντύπων για αθλητικές-πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου».
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για τροποποίσηση των ορών της με αριθ.πρωτ.19284/26-4-16(ΑΔΑ : ΩΨΩΜΩΨ9-1ΡΞ) διακήρυξης διαγωνισμού και μετάθεση της ημερομηνίας διαγωνισμού.
 
 
 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο