Το επιχειρησιακό σχέδιο εκτάκτων αναγκών του Σ.Π.Α.Π και την προώθηση του σχεδίου εκπαίδευσης και ασφάλισης των εθελοντών ενέκριναν η Ε.Ε και το Δ.Σ του Συνδέσμου

Print Friendly, PDF & Email
 


Η πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π μετά τη θερινή περίοδο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Αμαρουσίου.


Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης προέβη σε συνοπτικό απολογισμό των δράσεων όσον αφορά στη συμμετοχή του Συνδέσμου κυρίως σε περιστατικά κατάσβεσης τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Τονίστηκε επίσης, η πρόσληψη επιπλέον είκοσι ατόμων με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας μέχρι και το πέρας της αντιπυρικής περιόδου.


Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. για πρώτη φορά παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτων αναγκών σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, βασισμένο σε διεθνή πρότυπα, το οποίο εν συνεχεία ενέκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου.


Παράλληλα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου που είχε προηγηθεί, τα μέλη του Δ.Σ έλαβαν απόφαση για τη συνέχιση του προγράμματος εκπαίδευσης των εθελοντών του Συνδέσμου αλλά και την προώθηση του προγράμματος ομαδικής ασφάλισης τους.


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο