Την πρόσληψη 60 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, ανακοινώνει ο Σ.Π.Α.Π.

Print Friendly, PDF & Email
 


Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, συνολικού αριθμού εξήντα (60) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από την επιτακτική ανάγκη πυρασφάλειας και πυροπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο ως εξής:


Η πρόσληψη αφορά στις ειδικότητες:


ΔΕ Οδηγοί (10)


ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (50)


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ισόγειο,) από 03/06/2013 έως και 10/06/2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-12:00.


Στην ενότητα Ενημέρωση/Ανακοινώσεις του διαδικτυακού τόπου του Συνδέσμου http://www.spap.org.gr/, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να βρουν αναρτημένες την ανακοίνωση, την αίτηση συμμετοχής, και τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες και μπορούν να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2132038247 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-14:00.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική ανακοίνωση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση περί γενικών προσόντων πρόσληψης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος  πρόσληψης. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση για μη 12μήνη απασχόληση σε δημόσιο φορέα.


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο