Την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ανάγκη προετοιμασίας και υλοποίησης των δράσεων αναδάσωσης και καθαρισμού αστικών δασών στους δήμους μέλη, ανακοινώνει ο Σ.Π.Α.Π.

Print Friendly, PDF & Email
Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την ανάγκη προετοιμασίας και υλοποίησης των δράσεων αναδάσωσης και καθαρισμού αστικών δασών στους δήμους μέλη.


Η πρόσληψη αφορά στην ειδικότητα:


ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (20)


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ισόγειο,) από 14/12/2013 έως 23/12/2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00.


Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα παραταθεί για άλλες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.


Στην ενότητα Ενημέρωση/Ανακοινώσεις του διαδικτυακού τόπου του Συνδέσμου http://www.spap.org.gr/, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναρτημένες την ανακοίνωση, την αίτηση συμμετοχής, και τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις, τι οποίες και μπορούν να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2132038104 & 2132038105 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-14:00.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο