Τα πεπραγμένα τριμήνου στην Προεδρεία του Σ.Π.Α.Π αλλά και τις εξελίξεις σε επίπεδο διαχείρισης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, παρουσίασε ο Γ. Πατούλης, στη συνεδρίαση του Δ.Σ του Συνδέσμου

Print Friendly, PDF & Email|download file .jpg 51 Kb|


Για τις εξελίξεις σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης, προσλήψεων, επιχειρησιακής προετοιμασίας, αλλά και για τα πεπραγμένα της Διοίκησης κατά το πρώτο τρίμηνο, ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π) και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π. Καίρια θέματα στη συνεδρίαση του Δ.Σ ήταν η οικονομική επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η στελέχωση των πυροφυλακίων όπως και η κινητοποίηση των εθελοντών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την αντιπυρική περίοδο που ήδη διανύουμε.

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π Γιώργος Πατούλης, ενημέρωσε τα μέλη για τη σημαντική –πλέον του τριμήνου- καθυστέρηση της επιχορήγησης Σ.Α.Τ.Α προς το Σύνδεσμο για την κάλυψη των αναγκών πολιτικής προστασίας, εκκρεμότητα, που όπως ανέφερε, αναμένεται να διευθετηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Επίσης, ενημέρωσε για τον προγραμματισμό του πρώτου ποτίσματος στις περιοχές γύρω από το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και Ιταλικά Οχυρά στην Πεντέλη, όπου έγιναν οι δύο τελευταίες αναδασώσεις, καλώντας όλα τα μέλη να προετοιμαστούν σε επίπεδο εθελοντών και υδροφόρων για είναι καθ’ όλα έτοιμοι.

Ο κ. Πατούλης, αναφέρθηκε στην έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, της απόφασης για την παρακράτηση των εισφορών των δήμων μελών του Σ.Π.Α.Π από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π) αλλά και στην έγκριση 25 θέσεων εποχικού προσωπικού του Σ.Π.Α.Π από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ενημέρωση υπήρξε και σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων στην περιοχή του Αγίου Πέτρου Πεντέλης και τη δημιουργία περιβαλλοντικού κέντρου για την εκπαίδευση των εθελοντών του Σ.Π.Α.Π. Επιμένοντας στο θέμα της εκπαίδευσης των εθελοντών ο Γιώργος Πατούλης, αναφέρθηκε και στο μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης που πρόκειται να υπογράψει ο Σ.Π.Α.Π το αμέσως επόμενο διάστημα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α (Δ.Δ.Υ) για την ανάπτυξη δράσεων σε επίπεδο εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εθελοντών του Συνδέσμου.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π επανέλαβε στα μέλη του Δ.Σ την ανάγκη άμεσα κάθε δήμος μέλος να ενημερώσει τον Σύνδεσμο για συγκεκριμένο αριθμό εθελοντών προκειμένου να είναι δυνατή η κατάρτιση του μητρώου εθελοντών του Σ.Π.Α.Π. Κατόπιν θα προωθηθούν και οι επόμενες ενέργειες ώστε ο Σύνδεσμος να αποκτήσει το δικό του πιστοποιημένο πυρήνα εθελοντών που θα μπορεί να επιστρατεύεται σε όλα τα διοικητικά όρια του Σ.Π.Α.Π όπου και όποτε χρειάζεται.

Εστιάζοντας στην έκθεση πεπραγμένων τριμήνου, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παράδοσης παραλαβής, ο κ. Πατούλης, επέλεξε να τηρήσει ήπιους τόνους παρότι υπήρξαν στιγμές που άφησε σαφείς υπαινιγμούς για καθυστερήσεις και παρατυπίες που εντοπίστηκαν. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις παραλείψεις που έχουν διαπιστωθεί σε επίπεδο λειτουργίας των οχημάτων του Σ.Π.Α.Π, αλλά και στις καθυστερήσεις στη διαδικασία παράδοσης παραλαβής σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ορίστηκαν τέσσερις γεωγραφικοί υπεύθυνοι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου που θα βρίσκονται σε άμεση επαφή με το γενικό συντονιστή Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αμαρουσίου Μιχάλη Χρηστάκη, και τον Πρόεδρο Δήμαρχο Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να υπάρχει άμεση επέμβαση.

Η αναμόρφωση του διαδικτυακού τόπου του Σ.Π.Α.Π, η δημιουργία γραφείου Σ.Π.Α.Π στο κτίριο του Δημαρχείου Αμαρουσίου, οι προσπάθειες που γίνονται για την αναζήτηση χορηγών για τον Σ.Π.Α.Π, ήταν, επίσης, ορισμένες από τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Αποφάσεις ελήφθησαν, επίσης, σε επίπεδο τοποθέτησης προσώπων τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διατάκτη και Υπόλογου, αλλά και ταμειακού υπεύθυνου του Σ.Π.Α.Π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο