Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων διάρκειας ενός (1) Έτους με Δυνατότητα Παράτασης (ΣΟΧ2/2017) ***Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης

Print Friendly, PDF & Email

O Δήμος Αμαρουσίου με την ΣΟΧ2/2017 θα προβεί στη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ & ΤΕ, διάρκειας ενός (1) έτους, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ”.

Ημερομηνίας έναρξης: 25/03/2017

Ημερομηνίας λήξης: 03/04/2017

11/12/2017
Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων της με αρ ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωσης 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο