Συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση από το Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Σε εξέλιξη πρόγραμμα διδασκαλίας χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω διαδικτύου (e-learning)

Γ. Πατούλης: Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με κεντρικό γνώμονα τον πολίτη και τις ανάγκες του.

Ο Δήμος Αμαρουσίου με πρωτοβουλίες πρωτοποριακές στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχει μέσω της Δημοτικής του Επιχείρησης Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.Δ.Α.)  στην υλοποίηση της δράσης:
«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»
(e-Services), προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που καλύπτει τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το έργο το οποίο ονομάζεται e-skills συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνίας της Πληροφορίας».

Το έργο παρέχει πλήρη διδασκαλία μέσω διαδικτύου (e-learning), στις δεξιότητες Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που καταλήγει μετά από επιτυχή εξέταση στην απόκτηση πιστοποίησης ECDL.      
Τα «μαθησιακά αντικείμενα» του e- skills έχουν αναπτυχθεί  με διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή περιλαμβάνουν:


• Εμφάνιση και αφήγηση του κειμένου της εκπαίδευσης
• Προσομοίωση του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται
• Διαδραστικότητα του εκπαιδευομένου με το περιβάλλον στο οποίο εκπαιδεύεται


Με την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου ακολουθούν ασκήσεις αυτοαξιολόγησης που έχουν σκοπό να υποδείξουν στον εκπαιδευόμενο το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησε κατά τη διάρκεια της μελέτης του.


Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης επισημαίνει σχετικά με το έργο
e – skills:
« Ο Δήμος Αμαρουσίου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες με κεντρικό γνώμονα τον πολίτη και τις ανάγκες του. 
Το εκπαιδευτικό έργο e- skills, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας, στοχεύει στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση  (δια βίου μάθηση) και καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδυάσουν εργασία και εκπαίδευση, να αποκτήσουν πιστοποίηση των γνώσεων τους από έγκυρους φορείς, αναγνωρισμένους από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη της οικογένειας.
Ευελπιστούμε το e- skills να είναι χρήσιμο στους πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν  ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στις δεξιότητες χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω διαδικτύου.»          


Τα μαθήματα του προγράμματος e- skills που αφορούν τις βασικές δεξιότητες χειρισμού H/Y είναι:
• Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
• Λειτουργικό σύστημα
• Ηλεκτρονικός κειμενογράφος – word
• Υπολογιστικά φύλλα – Excel
• Διαδίκτυο – Internet Explorer
• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο – Outlook
• Παρουσιάσεις – Power Point
• Βάσεις δεδομένων – Access


Περισσότερες πληροφορίες: Δημοτική Επιχείρηση Τεχνολογίας Δήμου Αμαρουσίου – Τομέας Εκπαίδευσης. Τηλ. 210 6174300


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο