Συνεχίζονται οι εγγραφές στο πρόγραμμα διδασκαλίας χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω διαδικτύου (e-learning)

Print Friendly, PDF & Email

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο πρόγραμμα διδασκαλίας χειρισμού  ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω διαδικτύου (e-learning), που καταλήγει μετά από επιτυχή εξέταση στην απόκτηση πιστοποίησης ECDL.


Το έργο ονομάζεται e- skills, υλοποιείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνολογίας Δήμου Αμαρουσίου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας.»


Η διάθεση του ανωτέρω προγράμματος ξεκίνησε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2009 και αφορά τις βασικές δεξιότητες χειρισμού H/Y που είναι :


• Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
• Λειτουργικό σύστημα
• Ηλεκτρονικός κειμενογράφος – word
• Υπολογιστικά φύλλα – Excel
• Διαδίκτυο – Internet Explorer
• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο –Outlook
• Παρουσιάσεις – Power Point
• Βάσεις δεδομένων – Access


Τα μαθησιακά αντικείμενα του e – skills έχουν αναπτυχθεί με διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή περιλαμβάνουν:


• Εμφάνιση και αφήγηση του κειμένου της εκπαίδευσης
• Προσομοίωση του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται
• Διαδραστικότητα του εκπαιδευομένου με το περιβάλλον στο οποίο εκπαιδεύεται


Με την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου ακολουθούν ασκήσεις αυτοαξιολόγησης που έχουν σκοπό να υποδείξουν στον εκπαιδευόμενο το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησε κατά τη διάρκεια της μελέτης του.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας, στοχεύει στην συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση ( δια βίου μάθηση ) και καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγορά εργασίας.


Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής: Δημοτική Επιχείρηση Τεχνολογίας Δήμου Αμαρουσίου – Τομέας Εκπαίδευσης.
Τηλ 210 – 6174300, http://eskills.maroussi.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο