Συνεχίζει τις εργασιακές διεκδικήσεις για όλους τους εργαζόμενους των Δήμων ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 148KB|


Κατέθεσε πρωτοποριακές προτάσεις στον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών  Π. Γεωργιάδη για τις προσλήψεις στους ΟΤΑ


Με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΤΕΔΚΝΑ κ. Γιώργος Πατούλης.


Ο κ. Πατούλης κατέθεσε σειρά πρωτοποριακών προτάσεων για τη διευθέτηση ζητημάτων που προέκυψαν με τις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού στους Δήμους μέσω ΑΣΕΠ.
Οι προτάσεις αφορούν το προσωπικό ΑμεΑ, τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου που έχουν προσληφθεί μετά τις 31/ 12/ 2005, αλλά και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.


Ειδικότερα, μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ο κ. Πατούλης είναι: 


• Τις προσωποπαγείς θέσεις που υπάρχουν στους Ο.Τ.Α.,  ο κ. Πατούλης πρότεινε να έχουν τη δυνατότητα οι Δήμοι να μετακινήσουν το προσωπικό αυτό σε κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες προς την ειδικότητα και τον αριθμό, καταργώντας τις αντίστοιχες προσωποπαγείς.


• Την επέκταση εφαρμογής του άρθρου 269 Ν. 3463/206, ώστε να περιλαμβάνεται και το προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου μέχρι 31-12-2009.
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου πρότεινε με το άρθρο αυτό να δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στα νομικά πρόσωπα των Δήμων και Κοινοτήτων, να μεταφερθεί σε αντίστοιχες θέσεις του Ο. Τ. Α. Α΄ βαθμού ή των νομικών του προσώπων, σε κενές οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις.


• Σε ό,τι αφορά το προσωπικό ΑμεΑ.,  ο κ. Πατούλης πρότεινε το προσωπικό που έχει προσληφθεί σε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα αυτού ως ΑμεΑ και υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει το 4ο έτος της σύμβασής του, να τοποθετείται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας, αντί των προσωποπαγών που μέχρι σήμερα καταλαμβάνουν.


Οι προτάσεις του κ. Πατούλη κρίθηκαν ικανοποιητικά από τον κ. Γεωργιάδη. Ο διάλογος επί των προτάσεων θα συνεχισθεί και ενδεχομένως να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση.       


Αξίζει να σημειωθεί ότι έως σήμερα ο Δήμαρχος Αμαρουσίου διεκδίκησε και πέτυχε, με νομοθετική ρύθμιση να αναγνωρισθούν για τους εργαζόμενους του Οργανισμού Εργασίας Δήμου Αμαρουσίου, που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, δικαιώματα εργαζομένων σε δημοτικές επιχειρήσεις.


Επίσης αποτελεί δικαίωση της προσπάθειας του μέσα από τα όργανα της Αυτοδιοίκησης, η μοριοδότηση της εντοπιότητας για όσους επιθυμούν να προσληφθούν μέσω διαγωνισμού που προκηρύσσουν οι ΟΤΑ, όπως προβλέπεται  στο Ν. 3731/ΦΕΚ 263/2008.
Επόμενη  μεγάλη διεκδίκηση του κ. Πατούλη είναι να δοθεί με νέα νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα και στους υπαλλήλους οποιουδήποτε φορέα που εργάζονται με καθεστώς απασχόλησης αορίστου χρόνου να έχουν το ίδιο δικαίωμα υπογραφής με τους μόνιμους υπαλλήλους. Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί στο Α΄ Θερινό τμήμα της Βουλής.


 Μετάβαση στο περιεχόμενο