ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΚΕ: Την εκπόνηση νέων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής από τους Ο.Τ.Α. πρότεινε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης

Print Friendly, PDF & Email 


download _.jpg file 248 KBdownload _.jpg file 178 KBdownload _.jpg file 213 KB


Γ. Πατούλης: Να διευρυνθεί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης με την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης για ανέργους, ώστε ν΄αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που θα αγγίξουν και την ελληνική αγορά εργασίας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των πολιτικών πρόνοιας παρέχοντας στους πολίτες ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα τους δίνουν τη δυνατότητα ισότιμης και πολύπλευρης συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας σύγχρονης τοπικής κοινωνίας δικαίου.
Τα παραπάνω τόνισε – μεταξύ άλλων – ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΤΕΔΚΝΑ κ. Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος που διεξήχθη από 26 έως 28 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Το τρίπτυχο «Ανεργία-Υγεία-Πρόνοια» θα πρέπει ν΄αποτελέσει το βασικό άξονα των παρεμβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις όπως:

Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης για ανέργους,
ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που θα αγγίξουν και την ελληνική αγορά εργασίας.

Εκπόνηση Ειδικών Προγραμμάτων Απασχόλησης για τα ʼτομα με Αναπηρίες σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, με απευθείας επιδότηση στους ΟΤΑ και χωρίς τα αυστηρά κριτήρια πολυετούς ανεργίας που σήμερα ισχύουν για την επιδότηση ΑμΕΑ σε ΝΠΙΔ.

Διατήρηση των κοινωνικών και προνοιακών δομών που χρηματοδοτήθηκαν από το Β’ και Γ’ ΚΠΣ ( π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφονηπιακοί, ΚΗΦΗ, κ.λ.π.), με διασφάλιση της χρηματοδότησης τους από το Ε.Σ.Π.Α. και εθνικούς πόρους.

Δημιουργία και λειτουργία όπου δεν υπάρχει Φορέα παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, που βοηθά γυναίκες που αναγκάζονται να βγουν στην αγορά εργασίας για διάφορους οικογενειακούς λόγους συνήθως σε μεγάλη ηλικία και δεν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα για να ενταχθούν σε αυτή.

Δημιουργία Κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.) με σκοπό την καλύτερη ποιότητα στην φροντίδα των ηλικιωμένων.

Δομές για θέματα που αφορούν τις γυναίκες, που θα έχουν ως σκοπό την εξεύρεση ορθολογικών λύσεων στα προβλήματα των γυναικών

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών.


(επισυνάπτεται η ομιλία του κ. Γ. Πατούλη)

Μετάβαση στο περιεχόμενο