Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 11:00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ

Print Friendly, PDF & Email

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 24 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ  (Γενναδίου 8 και Ακαδημίας 65  3ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που έχει προγραμματιστεί να συζητηθούν είναι η πρόταση της ΚΕΔΕ επί του νέου σχεδίου νόμου για τη σύσταση και λειτουργία των ΦΟ.Δ.Σ.Α., θέματα Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος καθώς και θέματα Οικονομικών Ο.Τ.Α.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

  1. Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Ενημέρωση Προέδρου.
  3. Πρόταση ΚΕΔΕ για το νέο σχέδιο νόμου για τη σύσταση και λειτουργία των ΦΟ.Δ.Σ.Α.

Εισηγητές:   – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– Σ. Χιονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και

Περιβάλλοντος

  1. Θέματα Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ:

α.  Προγραμματική Σύμβαση για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία έργων διαχείρισης λυμάτων των οικισμών Γ’ προτεραιότητας.

β.  Νομοθετική ρύθμιση για αντισταθμιστικό τέλος υπέρ των Δήμων για την χρήση υδάτων τεχνητών και φυσικών ταμιευτήρων (πρόταση ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας).

γ.  Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών τηλεοπτικού σήματος (πρόταση ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας).

δ.  Παρατηρήσεις επί της ΚΥΑ για τον καθορισμό των κατηγοριών των Πράσινων Σημείων, των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και διαλογής στην πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ, των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ) σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4042/2012.

ε.  Βασικά συμπεράσματα συνεδρίου «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».

στ.  Νομοθετική ρύθμιση για έκδοση άδειας χρήσης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

ζ.  Πρόταση, για συνδιοργάνωση συνεδρίου με το δίκτυο ενεργειακών Δήμων στην Πτολεμαΐδα με θέμα «Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Εισηγητήςκ. Σ. Χιονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και

Περιβάλλοντος

  1. Θέματα Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α. της ΚΕΔΕ:

α.  Αίτημα παρέμβασης της ΚΕΔΕ για το ζήτημα της φορολόγησης των εξόδων κίνησης των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

β.  Πρόταση για Νομοθετική ρύθμιση που αφορά τη δυνατότητα αναδρομικής καταβολής αποδοχών νυχτερινών και υπερωριών για το έτος 2017.

γ.  Μερική εξόφληση οφειλών δημοτών προς Δήμους και ΔΟΥ (ΠΟΛ. 1256/25.11.2013).

Εισηγητήςκ. Α. Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.

  1. Ορισμός εκπροσώπων.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο