Συμψηφισμός ποσών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) μέσω λογαριασμών ΔΕΗ για όλους τους καταναλωτές του Δήμου Αμαρουσίου με παρέμβαση του Δημάρχου Γ. Πατούλη, προς την Διοίκηση της εταιρίας

Print Friendly, PDF & Email

Τον συμψηφισμό των ποσών του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) μέσω λογαριασμών ΔΕΗ για όλους τους καταναλωτές οικιακού και επαγγελματικού τιμολογίου στον Δήμο Αμαρουσίου, πέτυχε με παρέμβασή της, η Διοίκηση του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη, αποκαθιστώντας μία αδικία σε βάρος των χρηστών με τη χρέωση από 1ης Ιανουαρίου 2013 από μέρους της ΔΕΗ διπλάσιου συντελεστή υπολογισμού ΤΑΠ.


Την επιστροφή των ποσών ΤΑΠ που χρεώθηκαν μέσω των λογαριασμών ρεύματος των πελατών του Δήμου Αμαρουσίου με τον λανθασμένο συντελεστή 0,070% αντί του ορθού 0,035%, είχε ζητήσει ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, από την κεντρική Διοίκηση της ΔΕΗ μέσα από προφορικές παρεμβάσεις και την υπ’ αριθμ. 24056/17.04.2004 σχετική επιστολή του.


Σε συνέχεια των παρεμβάσεων της Διοίκησης Αμαρουσίου, η εταιρία γνωστοποίησε με επιστολή της ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες μεταβολές στο μηχανογραφικό της σύστημα ώστε να υπάρξει συμψηφισμός σε επόμενο λογαριασμό χρέωσης ΤΑΠ για όλους τους καταναλωτές της στο Μαρούσι.


Με τον τρόπο αυτό η Διοίκηση του Δήμου ουσιαστικά επιστρέφει στους Μαρουσιώτες καταναλωτές το υπερβάλλον ποσό που εισπράχθηκε για το ΤΑΠ με τον λανθασμένο συντελεστή υπολογισμού.


Διαβάστε εδώ τη σχετική επιστολή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο