Συμμετοχή των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, στην υλοποίηση των προγραμμάτων Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Print Friendly, PDF & Email

Προς :  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 κ. Π. Σκουρλέτη
 

Κοιν. :  Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κα Θ. Φωτίου
 

Θέμα: Συμμετοχή των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, στην υλοποίηση των προγραμμάτων Αντιμετώπισης της Φτώχειας
 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος πληροφορήθηκε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου , στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , μεταξύ της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Θ. Φωτίου και των Περιφερειαρχών, με ατζέντα :

  • την Ενεργοποίηση του ΤΕΒΑ (αναπτυξιακές συμπράξεις, προμήθειες, καταγραφή τυπικών και άτυπων δομών)
  • την Εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη

Καταρχήν θεωρούμε πολύ θετικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση αναλαμβάνει δράση πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Η ενεργοποίηση του ΤΕΒΑ και η αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού , αποτελούν ζητήματα προτεραιότητας.

Θεωρούμε όμως ότι σε αυτή την εθνική προσπάθεια για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης που δοκιμάζει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, πρέπει να συμμετέχουν όλοι και κυρίως, να συμμετέχουν οι Δήμοι.

Άλλωστε σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία , η αρμοδιότητα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης έχει απονεμηθεί στους Δήμους, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας

Στην πρόσφατη συνάντηση της 16ης Φεβρουαρίου 2015  που είχαμε μαζί σας ως Προεδρείο της Κ.Ε.Δ.Ε., είχαμε επισημάνει ως Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού μια σειρά από θέματα που αφορούν τη λειτουργία των κοινωνικών δομών των Δήμων,  καθώς και τη σημαντική τους προσφορά όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό είχαμε τονίσει πως σε ότι αφορά το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους» 2014-2020, την αποφασιστικότητά μας οι Δήμοι να έχουν το πρώτο ρόλο ως «επικεφαλής εταίροι». Τόσο διότι διαθέτουμε τις απαραίτητες κοινωνικές δομές, όσο και γιατί έχουμε χαρτογραφήσει τις ανάγκες και διαθέτουμε το κατάλληλο προσωπικό και την εμπειρία, που θα διασφαλίσει την άμεση και ομαλή υλοποίηση του προγράμματος , προς όφελος των ωφελουμένων.  

Στην ίδια συνάντηση είχαμε ζητήσει η κατανομή του προϋπολογισμού του προγράμματος να είναι οριζόντια βάσει των επίσημων δεικτών ανεργίας, του ποσοστού φτώχειας, αλλά και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των ΟΤΑ.

Από τη συνάντηση του Φεβρουαρίου είχε προκύψει το θετικό γεγονός ότι ως νέα  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αναγνωρίσατε τη σημαντική μέχρι σήμερα συμβολή και αξία των κοινωνικών δομών των Δήμων στην αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και το σημαντικό ρόλο των ΟΤΑ στην επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων που απαιτούνται για να κάνει η χώρα μας ένα νέο ξεκίνημα.

Το πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης που καλλιεργήθηκε στη συνάντησή μας, έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση της κας Φωτίου να συζητήσει μόνον με τους Περιφερειάρχες το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, αποκλείοντας τους καθ’ ύλην αρμόδιους, δηλ. τους εκπρόσωπους της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μη πρόσκληση στη συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα των εκπροσώπων των Δήμων, οφείλεται σε ελλιπή γνώση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης. Και δεν υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα. Θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να διαπιστώσουμε τις πραγματικές προθέσεις της κας Φωτίου, εφόσον πραγματοποιηθεί μαζί της η συνάντηση που έχουμε ζητήσει ως Κ.Ε.Δ.Ε. εδώ και ένα μήνα περίπου, αλλά ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί, πιθανόν λόγω φόρτου εργασίας της κας Υπουργού.

Σε κάθε όμως περίπτωση, το ζήτημα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φτώχειας δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση, είναι ένα ζήτημα που απαιτεί συνεργασίες και συναίνεση , αφού μας ενώνει όλους.

Θεωρούμε λοιπόν σκόπιμο με βάση τα παραπάνω, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα για το σχεδιασμό των δράσεων για την υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων και την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.  Χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα.

Η Κ.Ε.Δ.Ε. επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά την αποφασιστικότητά της να ασκήσει τις αρμοδιότητες της, να συνεργαστεί σε ισότιμη βάση με την Κεντρική Εξουσία και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ώστε να συμβάλλει δημιουργικά στην ομαλή εκτέλεση των κοινωνικών προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο μέλλον.

 

Φιλικά

Γιώργος Πατούλης

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Μετάβαση στο περιεχόμενο