Στη συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων προχωρεί ο Δήμος Αμαρουσίου, ενισχύοντας τις δράσεις στην ανακύκλωση

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου ενισχύοντας περαιτέρω τις δράσεις στην ανακύκλωση, προχωρεί στην εφαρμογή προγράμματος συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, τα οποία προκύπτουν ως κατάλοιπο της παραγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων εστίασης, νοσοκομείων, νοικοκυριών  κ.α.  

Η συλλογή και η ενεργειακή αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα και την προστασία του Περιβάλλοντος. Αποτελεί τη λύση για την ορθή διαχείρισή τους, καθώς μπορούν να μετατραπούν με χημική επεξεργασία σε βιοντίζελ, ένα ανανεώσιμο βιοκαύσιμο με καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα συμβάλλουμε:
– Στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιστροφή των κλιματικών αλλαγών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

-Στο περιορισμό των εισαγομένων ορυκτών καυσίμων και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

-Στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ.

– Στην προστασία που πλανήτη και της διατροφικής αλυσίδας.

– Στη μείωση των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου.        

Μπορείτε να παραδώσετε τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια στα εξής σημεία:

  • Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας & Δ. Μόσχα)
  • Αμαξοστάσιο Δήμου Αμαρουσίου ( Αμαρουσίου Χαλανδρίου 41)
  • Κεντρικό ΚΑΠΗ (Περικλέους 22)
  • ΚΕΠ Κοκκινιάς ( Μεσογείων 82)
  • ΚΑΠΗ Πλατείας Εργατικών Κατοικιών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο