Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας για το 2010 με θέμα το περιβάλλον, συμμετέχει ο Δήμος Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
|download file .jpg 118Kb|


Με πέντε πρωτοβουλίες – δράσεις που συμβάλλουν στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της βιοκλιματικής αλλαγής και της δημιουργίας ενός «καθαρότερου» περιβάλλοντος, συμμετέχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας (Ε.Ε.Τ.Δ) για το 2010, από 11 έως 17 Οκτωβρίου, με θέμα την επίδραση των βιώσιμων πόλεων στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.


Ως πρωτοπόρος δήμος σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο Δήμος Αμαρουσίου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Ευρώπης πέντε από τις δράσεις που έχει εντάξει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του στρατηγικής, και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και οικολογική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.


Οι πέντε δράσεις του Δήμου Αμαρουσίου, που υλοποιεί στο πλαίσιο της Ε.Ε.Τ.Δ, αφορούν σε:


• Ενημερωτικές επισκέψεις στα σχολεία του δήμου που έχουν συνδεθεί με φυσικό αέριο υποκαθιστώντας τα συμβατικά καύσιμα για θέρμανση. Συνολικά έχουν αντικατασταθεί οι εγκαταστάσεις σε 46 σχολεία, κατατάσσοντας τον Δήμο Αμαρουσίου στην 5η θέση σε αριθμό συνδέσεων και στην 6η σε αριθμό εξυπηρετούμενων σχολείων επί του συνόλου των σχολικών συγκροτημάτων που έχουν ενταχθεί στη δράση του υπουργείου Εσωτερικών «Ενεργειακές επενδύσεις σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια για υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο».
• Δημιουργία βοτανικών κήπων στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου. Η καινοτόμος αυτή δράση υλοποιείται με τη συνεργασία των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του δήμου, των μαθητών και των δασκάλων των σχολείων. Η ανάπτυξη της συλλογικότητας αλλά και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων εντάσσονται στους στόχους της δράσης. Η ενέργεια θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες έπειτα από τη δρομολόγηση όλων των σχετικών διαδικασιών.
• Επισκέψεις από εξειδικευμένο προσωπικό και μέλη της διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου στα σχολεία με στόχο την άμεση επικοινωνία με τους μαθητές και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης. Πρόκειται για πρωτοβουλία που ο δήμος έχει αναλάβει και στο παρελθόν και προτίθεται να αναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία.
• Δράση ανταλλαγής περίπου 3.800 συμβατικών λαμπτήρων με νέου τύπου χαμηλής ενέργειας με τη συμμετοχή των μαθητών των 15 δημοτικών σχολείων του Δήμου Αμαρουσίου. Κάθε μαθητής φέρνοντας έναν συμβατικό λαμπτήρα από το σπίτι του θα παίρνει πίσω έναν νέου τύπου χαμηλής ενέργειας.
• Ενημέρωση σχετικά με την Ε.Ε.Τ.Δ μέσω του πίνακα περιβαλλοντικής ενημέρωσης που βρίσκεται στην είσοδο του δημοτικού μεγάρου συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ευαισθητοποίηση μεγάλου αριθμού επισκεπτών των υπηρεσιών του δήμου.


Ο Δήμος Αμαρουσίου πρωτοπορεί στην εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών και στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μέσα από σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ανάμεσα σε αυτές εντάσσονται η βιοκλιματική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Αμαρουσίου, η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω οργάνων τηλεμετρίας, η δημιουργία ενός δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων, η συμμετοχή του δήμου σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα ενεργειακής βιωσιμότητας, η ενίσχυση του αστικού πρασίνου, η συμμετοχή σε προγράμματα οικολογικής διαχείρισης, ανακύκλωσης αλλά και δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών.


Ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελεί έναν από τους περίπου 45 δήμους πανευρωπαϊκά που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας για το 2010. Πρόκειται για μία ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση με διαφορετική θεματική κάθε χρόνο, που περιλαμβάνει δράσεις από τις συμμετέχουσες τοπικές Αρχές σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση της τοπικής δημοκρατίας και να προωθηθεί η ιδέα της δημοκρατικής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.  


        

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο