Στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης για την παράταση του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013

Print Friendly, PDF & Email

Τη στήριξη του αιτήματος της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παράταση κατά ένα έτος στην ολοκλήρωση του χρόνου υλοποίησης του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, καθώς και τη διερεύνηση για δυνατότητα χρηματοδότησης των Δήμων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για όσα έργα τυχόν απενταχθούν, συζήτησε σήμερα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης Markku Markkula, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα ο κ. Πατούλης κατέθεσε το σχετικό αίτημα μέσω υπομνήματος και στο γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Corina Cretu, ενώ υπενθυμίζουμε ότι σχετική πρόταση-αίτημα έχει καταθέσει η ΚΕΔΕ προς όλες τις αρμόδιες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές.

Συγκεκριμένα το αίτημα της ΚΕΔΕ αφορά στην παράταση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για το ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 καθώς και στην υποστήριξη δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ολοκλήρωση  των έργων που τυχόν θα απενταχθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Markku Markkula, σήμερα ο βαθμός απορρόφησης για το ΕΣΠΑ 2007-2013 ανέρχεται στο 87,2%. Ωστόσο η άνευ προηγουμένου δημοσιονομική προσαρμογή που επιχειρήθηκε τα τελευταία χρόνια με στόχο την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών της χώρας, είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική αποκλιμάκωση των δημοσίων επενδύσεων και υπηρεσιών. Αυτή η προσαρμογή έχει μεταξύ των άλλων ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης του στόχου που περιγράφεται και στο Μνημόνιο Συνεννόησης, της απορρόφησης στις επόμενες 100 ημέρες, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου που λήγει το πρόγραμμα, του ποσού των 3.111.985.511 ευρώ.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, τόνισε ο κ. Πατούλης, θα πρέπει το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να πληρώνει καθημερινά το ποσό των 31,1 εκατομμυρίων ευρώ, πράγμα αδύνατο στο ασφυκτικό καθεστώς των capital controls, αλλά και αναμενόμενης καταβολής δόσεων μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους θεσμούς, δηλαδή μετά τη λήξη του προγράμματος.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο ότι εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των έργων εντός της περιόδου της επιλεξιμότητας και της μη επίτευξη της λειτουργικότητάς τους, να υπάρξει για την Ελλάδα, ζημία τουλάχιστον άλλων 3 δις ευρώ, κατ’ εκτίμηση, καθώς τα εν λόγω έργα δεν θα είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία.

Παράλληλα ο κ. Πατούλης, ανέφερε ότι αν και υλοποιείται για την Ελλάδα, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόωρη εκταμίευση του εναπομείναντος 5% των εκκρεμών πληρωμών της ΕΕ που κανονικά διατηρούνται μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων και την εφαρμογή ενός ποσοστού συγχρηματοδότησης 100% για την περίοδο 2007-2013, που θα εξοικονομήσει για τον ελληνικό προϋπολογισμό ποσό ύψους € 2δις ευρώ, το πρόβλημα θα μεταφερθεί προς το Ελληνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα πρέπει η ολοκλήρωσή τους να πληρωθεί από εθνικούς πόρους.

Αναφορικά με τις διαστάσεις του προβλήματος για τους δήμους της χώρας ο κ. Πατούλης ανέφερε πως έως σήμερα έχει καταγραφεί από 161 Δήμους (το 50% των Δήμων της χώρας), ότι υπάρχουν 478 έργα με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 736.232.998 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία αυτά εύλογα εκτιμάται ότι για όλη την επικράτεια το ποσό θα ξεπεράσει το 1.000.000.000 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό όμως δεν προβλέπεται στο Μνημόνιο συνεννόησης καθώς τα αναφερόμενα σε αυτό ποσά αφορούν το ΕΣΠΑ 2007-2013 ως είχε εγκριθεί.

Η μόνο πηγή χρηματοδότησης που θα μπορούσε να διασφαλίσει την υλοποίηση των εν λόγω αναπτυξιακών και πολύ κρίσιμων έργων για τους Δήμους της Ελλάδας, είναι η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τούτων δοθέντων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης ζήτησε από τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών Markku Markkula τη στήριξη των αιτημάτων αφενός για τροποποίηση του Κανονισμού 1303/2013 για την παράταση της επιλεξιμότητας των ΕΔΕΤ για την Ελλάδα για το ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις 31.12.2016, αλλά και για υποστήριξη της δανειοδότησης για την ολοκλήρωση των έργων που τυχόν θα απενταχθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 

Σχετικά αρχείαΟ κ.Γ.Πατούλης με τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης Markku Markkula, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στις Βρυξέλλες

Μετάβαση στο περιεχόμενο