Σημαντική επιτυχία του Δήμου Αμαρουσίου για την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω Ε.Σ.Π.Α

Print Friendly, PDF & Email

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης η πρόταση του Δήμου Αμαρουσίου και η συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες


Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α η πρόταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Αμαρύσια ʼρτεμις», στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Αμαρουσίου, για το έργο «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.


Με το πρόγραμμα αυτό οι άνεργοι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την ένταξη τους στην τοπική αγορά εργασίας και την δημιουργία συνθηκών επιχειρηματικότητας, ατομικής ή συνεταιριστικής. Παράλληλα πρόκειται για ένα έργο υποστήριξης και των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου.


Ο προϋπολογισμός που ενέκρινε η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, είναι 400.000 ευρώ, ενώ ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανέρχονται έως και 80 άτομα.


Με αφορμή την θετική αυτή εξέλιξη ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, ανέφερε: «Ο Δήμος Αμαρουσίου για μια ακόμη φορά αποδεικνύει στην πράξη την αποτελεσματικότητα που διαθέτει στη διεκδίκηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προς όφελος της πόλης και των πολιτών. Η έγκριση χρηματοδότησης από το Ε.Σ.Π.Α της πρότασης που υπέβαλε η αναπτυξιακή σύμπραξη «Αμαρύσια ʼρτεμις», στην οποία ο Δήμος Αμαρουσίου μετέχει, θα συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για να δώσουμε επαγγελματικά εφόδια και δεξιότητες σε άνεργους συμπολίτες μας. Είναι μια έμπρακτη στήριξη σε μια περίοδο έντονης οικονομικής ανασφάλειας και έκρηξης της ανεργίας, η οποία είναι μόνον η αρχή. Ακολουθούν κι άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου Αμαρουσίου που υπηρετούν έναν και μόνον στόχο, τη στήριξη αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».


Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ο άνεργος να έχει καταγραφεί στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, καθώς και να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες πληθυσμού: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με έμφαση στις γυναίκες, άτομα με αναπηρία, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας.


Σύντομα, θα ανακοινωθούν αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο