Σημαντική αναγνώριση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ/Πιστοποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Print Friendly, PDF & Email
 


 


Πιστοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( W.H.O. ) έλαβε το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ, ως ένα Εθνικό Δίκτυο, το οποίο ακολουθεί τους κανόνες και τις αρχές του W.H.O.  στην ανάπτυξη των προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας των πολιτών στους Δήμους όλης της χώρας.


Η πιστοποίηση είναι μία σημαντική αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας σε προληπτικά ιατρικά προγράμματα, καθώς και στην προαγωγή της υγείας των δημοτών που υλοποιεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.


Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με την πολύ μεγάλη τεχνογνωσία που διαθέτει θα συνδράμει το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας στο σχεδιασμό και στις προτεραιότητες των πολιτικών υγείας σε τοπικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας οι πολιτικές υγείας πρέπει να διαπερνούν τον πολιτικό σχεδιασμό ενός Δήμου και να αφορούν όλες τις πολιτικές ( περιβαλλοντικές, πολεοδομικές κοινωνικές, μεταφορές κ.τ.λ.)       


Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης δήλωσε ότι «είναι μεγάλη τιμή το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με τη διεθνή εμβέλεια και φερεγγυότητά του πιστοποίησε το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, ως το Εθνικό Δίκτυο που συμβάλει στην προώθηση της πρόληψης και στην προαγωγή της υγείας των δημοτών των 150 μελών του, σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές και τους κανόνες λειτουργίας.
Ταυτόχρονα,  αποτελεί και μεγάλη ευθύνη για όλους εμάς, τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στην κεντρική εκτελεστική δομή, αλλά και σε όλους τους Δήμους μέλη μας, να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προκειμένου να μπορούν να εφαρμόζονται οι σχεδιαζόμενες στρατηγικές από όλα τα πιστοποιημένα εθνικά ευρωπαϊκά δίκτυα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναληφθούν σοβαρές επιστημονικές πρωτοβουλίες και να ανευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για να μετουσιωθούν σε πράξη προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών».


Ο Διευθυντής του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, ο οποίος θα παρευρεθεί στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υγιών Πόλεων στις 17 – 19 Ιουνίου 2010 στη Νορβηγία για να παραλάβει τα επίσημα έγγραφα της πιστοποίησης, ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους στην κεντρική δομή του Δικτύου και όλους τους συμμέτοχους στις περιφερειακές δομές για τη σημαντική συμβολή τους στη διεθνή αυτή αναγνώριση. Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της εφαρμογής των προτεραιοτήτων στις πολιτικές υγείας που καθορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και στην ανάδειξη της Δημόσιας Υγείας καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που την επηρεάζουν, ως βασικών αξόνων για τη χάραξη όλων των τοπικών πολιτικών. 
 
   
 


 


Μετάβαση στο περιεχόμενο