Σημαντικές επιστημονικές μελέτες παρουσιάστηκαν στο 3o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Print Friendly, PDF & Email

    *  Σε 10 δις ευρώ το χρόνο ανέρχεται η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία στη χώρα μας.
    * Διακόσιες  πενήντα χιλιάδες ΄Έλληνες αντιμετωπίζουν καταστροφικές δαπάνες  για την υγεία τους.
    * Η έλλειψη πρόληψης και αγωγής υγείας  στοιχίζει και υποβαθμίζει την υγεία του Έλληνα πολίτη.


                 
Η ανάγκη να οργανωθεί ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα Πρόληψης και Αγωγής της υγείας, στο οποίο σημαντικό ρόλο θα παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση,ήταν το συμπέρασμα του 3ου  Ετησίου Πανελληνίου Συνεδρίου  που διοργάνωσε το Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  των Ο.Τ.Α  στις 20 και 21 Απριλίου, και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Δαϊς» στο Μαρούσι.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξαν ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο επίσημος προσκεκλημένος του συνεδρίου Υφυπουργός Υγείας της Kίνας κ.Jiang Zuojun και ο  Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης.

Ο Υπουργός Υγείας  μεταξύ άλλων τόνισε ότι σε λίγο καιρό κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας όπου θα είναι ξεχωριστός ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα δρομολογείται η λειτουργική διασύνδεση των πολυϊατρείων του ΙΚΑ  με τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης επισήμανε  ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει και λόγο και ρόλο σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς βρίσκεται περισσότερο από όλους σε επαφή με τον πολίτη  και τα καθημερινά του προβλήματα.
«Δεν μπορεί να μας αφήνουν αδιάφορους μια σειρά από ζητήματα όπως το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ιατρικών υπηρεσιών του κάθε πολίτη η δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασή του σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης και η παροχή υπηρεσιών υγείας  ποιότητας”, τόνισε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και κατέληξε:
«Η  έλλειψη συγκροτημένης πρόληψης και αγωγής υγείας  βασισμένη σε κανόνες και αρχές διεθνώς  αποδεκτές έχει ως αποτέλεσμα την  υποβάθμισης της Δημόσιας υγείας  που σημαίνει χαμηλότερη ποιότητα στο Σύστημα υγείας με υψηλό κόστος που διαχέεται και γίνεται αντιληπτό από τον πολίτη»,καταλήγει ο Δήμαρχος Αμαρουσίου.
Από την πλευρά του ο κ. Ιωάννης  Κυριόπουλος, καθηγητής στο Τομέα Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ανέφερε  ότι  «η προληπτική ιατρική έχει τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα στις πολιτικές υγείας στις βιομηχανικές χώρες επειδή συνδέεται με τους μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία οι οποίοι επιδρούν στις κύριες αιτίες νοσηρότητας και πρόωρης θνησιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό τα προγράμματα και οι προληπτικές παρεμβάσεις εξετάζονται ως προς το κόστος και την  αποτελεσματικότητα. Υπό το πρίσμα αυτό η προληπτική ιατρική συνιστά ζήτημα πολιτικής  υγείας και κουλτούρας για την υγεία ανεξαρτήτως της οικονομικής αξιολόγησης.»
Όπως επισήμανε ο κ. Κυριόπουλος η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία στη χώρα μας ξεπερνά τα 10 δις. ευρώ το χρόνο από τα οποία το 70% είναι δαπάνη για ιατρική περίθαλψη και αμοιβές γιατρών. Ειδικότερα κάθε ΄Ελληνας πληρώνει από την τσέπη του 1.100 ευρώ  από τα οποία τα 350 ευρώ ξοδεύονται για υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η  Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας κ. Μαίρη Γείτονα επισήμανε τα εξής :
«H Eλλάδα είναι μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με τις υψηλότερες δαπάνες υγείας με 85% του πληθυσμού ασφαλισμένο για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας , με 93,7% ασφαλισμένο για νοσοκομειακή περίθαλψη και 8% με ιδιωτική  ασφάλιση υγείας.
Παρά ταύτα οι άμεσες επίσημες και άτυπες πληρωμές είναι οι υψηλότερες στην ΕΕ προσεγγίζοντας το 47% των συνολικών δαπανών υγείας. Από αυτές το 2,3% αφορά δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και  17%  παραοικονομία η οποία αντιστοιχεί στο 1,2% του εθνικού εισοδήματος. Βασικές αιτίες της παρούσας κατάστασης είναι η πολυδιάσπαση στην παροχή ανοικτής φροντίδας υγείας ,ο πολυκερματισμός της κοινωνικής ασφάλισης ,οι δυσκολίες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και οι γεωγραφικές ανισότητες στην κατανομή των πόρων υγείας ,ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας υγείας. Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια την ύπαρξη κοινωνικών και οικονομικών  ανισοτήτων στην υγεία.    Ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν ότι το 2,4%  των νοικοκυριών αντιμετωπίζουν  καταστροφικές  δαπάνες , δαπάνες  οι οποίες ξεπερνούν το 40%  του διαθέσιμου εισοδήματός τους.»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον  παρουσιάζουν τα στοιχεία μελέτης  για την ταυτότητα υγείας των κατοίκων της Πάτρας που διεξήχθη από το τμήμα  Ανάλυσης και Προγραμματισμού της  Υγείας του Πανεπιστήμιου των Πατρών ,που λειτουργεί υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ. Αρη Σισούρα.
Ειδικότερα από την μελέτη μεταξύ άλλων προέκυψαν τα εξής:1. Κατάσταση και Επίπεδο Υγείας του πληθυσμού


    * Το 74%  εκτιμούν την υγείας τους καλή  και  το 48% ως πολύ καλή.
    * Το 19% μέτρια
    * Το 6% κακή ως πολύ κακή .


          Σημειώνεται ότι τα ευπορότερα άτομα εκτιμούν την υγείας θετικότερα σε σχέση με τα φτωχότερα.


    * Το 48,5%  του πληθυσμού πάσχει τουλάχιστον από μία χρόνια ασθένεια. Παρατηρείται μείωση σε σχέση με το ποσοστό ανάλογης μελέτης του 1995 που ήταν 54%.
    * Το 54% δηλώνει ότι έχει άγχος ή κατάθλιψη


2. Παράγοντες κινδύνων ζωής


    * Εχει αυξηθεί η χρήση αλκοόλ. (από 36%  σε 43,6%)
    * ΄Εχει αυξηθεί  η χρήση καπνού .( από 72,5%  σε 61%)
    * Το 50% δείχνει να είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Το αντίστοιχο ποσοστό το 1995 ήταν 36%
    * Ιδιαίτερα χαμηλό είναι το επίπεδο άσκησης. Το 80% δεν γυμνάζονται καθόλου.
    * Εχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες  .Εχει διπλασιαστεί το ποσοστό των ανθρώπων που δεν τρωνε καθημερινά σπιτικό φαγητό.


3. Προληπτική υγεία


    * Το 35% των γυναικών δεν έχουν κάνει ποτέ ΠΑΠ τεστ  με τα μεγαλύτερα  ποσοστά στις ηλικίες 30-55 ετών.
    * Το 44% των γυναικών άνω των 40 δεν έχει κάνει ποτέ μαστογραφία
    * Μόνο το 14,4% εξετάζουν την αρτηριακή τους πίεση.


4. Χρήση των υπηρεσιών υγείας.


    *  Εχουν   αυξηθεί σημαντικά οι επισκέψεις σε γιατρούς των ταμείων. Από 30% το 1995 σε 40,6% ενώ έχουν μειωθεί σημαντικά οι επισκέψεις σε άλλους φορείς  ιατρικής περίθαλψης(εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων  12%,ιδιώτες γιατρούς 22,8%)


Το 66% χρησιμοποιούν φάρμακο το τελευταίο τρίμηνο με το 26% χωρίς συνταγή (Αντίθετα με τα αποτελέσματα του 1995 είναι πλέον οι νεότερες  ηλικίες και όχι οι ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούν φάρμακα χωρίς συνταγή).

Μετάβαση στο περιεχόμενο