Σε τροχιά οικονομικής εξυγίανσης έχει εισέλθει ο Δήμος Αμαρουσίου. Μείωση του ελλείμματος και των εξόδων αποτυπώνει ο ισολογισμός του 2007

Print Friendly, PDF & Email

Τα πρώτα θετικά δείγματα από την αλλαγή πλεύσης στη διαχείριση των οικονομικών από τη Δημοτική Αρχή καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως του 2007, που ψήφισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στην ειδική συνεδρίαση, στις 20 Οκτωβρίου 2009.


Στον ισολογισμό του 2007, που είναι ο πρώτος χρόνος διοίκησης  επί Δημαρχίας του Γιώργου Πατούλη η ουσιαστική ζημιά έχει μειωθεί, σε αντίθεση με τους ισολογισμούς παρελθόντων ετών που το έλλειμμα και η ζημιά του Δήμου ήταν συνεχώς αυξανόμενα.   


Παράλληλα, σημαντική είναι η μείωση των εξόδων παρά το γεγονός ότι η διοίκηση αναγκάστηκε να διαχειρισθεί συνολικά χρέη  από προηγούμενα χρόνια, λόγω του υπέρογκου δανεισμού και των οφειλών προς τρίτους, σε επίπεδο μόνο Δήμου, ύψους 97 εκ. ευρώ και ένα έλλειμμα πλέον των 20 εκ. ευρώ.


Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων ετών που παρουσίασε ο κ. Δήμαρχος το αρνητικό ισοζύγιο αρχίζει το έτος 2003, ενώ οι υποχρεώσεις αυξάνουν με εκρηκτικούς ρυθμούς.
Οι υποχρεώσεις τη χρονιά αυτή ανέρχονται στα 104 εκατ. 333χιλ. 937 ευρώ, με αρνητικό πρόσημο στο ισοζύγιο που φθάνει τα 14 εκατ. 70 χιλ. 523 ευρώ.
Το 2004 το αρνητικό ισοζύγιο έφθασε στα 23εκ.695χιλ.118ευρώ και οι υποχρεώσεις ανήλθαν στα 118εκ.783χιλ. 181ευρώ.


Στον ισολογισμό του 2006 το έλλειμμα είναι 9,1εκ. 068χιλ. 763 ευρώ, όπου όμως ο Δήμος έχει εγγράψει ως έσοδο τα δάνειο των 7 εκ. ευρώ που πήρε  η ʼθμονον.
Με τα χρήματα αυτά του δανείου η ʼθμονον πλήρωσε την ακίνητη περιουσία που της μεταβιβάστηκε από το Δήμο. Είναι η ακίνητη περιουσία που σήμερα είναι υποθηκευμένη. Η ʼθμονον για να ξεπληρώσει το δάνειο πουλά τα διαμερίσματα τα οποία είναι στην κυριότητα της. Έτσι ουσιαστικά το έλλειμμα και οι ζημιές το 2006 ήταν πάνω από 16 εκ. ευρώ.            


Το έλλειμμα του 2007 το οποίο ανέρχεται στα 16,9 εκ. ευρώ επιβαρύνεται και από το ποσόν της ζημιάς που έχει η ʼθμονον στον ισολογισμό της που φθάνει τα 5,1 εκ. ευρώ.  Συμπερασματικά  ο συνολικός ισολογισμός του 2007 έχει μειωθεί σε σχέση με το 2006.


Το 2007 ο Δήμος Αμαρουσίου πλήρωσε σε τόκους 5,2 εκ. ευρώ για τα βραχυπρόσθεμα δάνεια που έλαβε η προηγούμενη διοίκηση τα έτη 2003 και 2004. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Δημοτική Αρχή πέτυχε το 2009 που ήταν η υποχρέωση πληρωμής του δανείου της Bear Sters, που πάρθηκε το 2003 να πληρώσει μόνο 2 εκ. σε τόκους  από τα 7 εκ. ευρώ που όφειλε.          


Όσον αφορά τις δαπάνες σημειώνεται μείωση της τάξης των 500 χιλ. ευρώ. Το 2007 ανέρχονται στα 73,7 εκ. ενώ αντίστοιχα το 2006 ήταν 74,2 εκ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2007 έχουν επιβαρυνθεί με προβλέψεις συνολικής αξίας (συμμετοχές και επισφάλειες ) 6,2 εκ. ευρώ ενώ οι αντίστοιχες προβλέψεις το 2006  ήταν μόνο 3 εκ. ευρώ.           
 
Στόχος της διοίκησης είναι να διαχειρισθεί την οικονομική δύσκολη κατάσταση,  παράγοντας συγχρόνως έργο για  μια νέα καλύτερη εποχή για την πόλη και τους πολίτες.
Και η σημερινή κατάσταση θα ήταν καλύτερη αν μέλη της μειοψηφίας δεν είχαν καθυστερήσει μέσα από ενστάσεις και τελικά λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης τη ματαίωση της αναχρηματοδότησης του δανείου, ύψους 150 εκ. ευρώ και χρηματοδότησης έργων ύψους 50 εκ. ευρώ,   ώστε να μπορέσει ο Δήμος να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και να προχωρήσει στη χρηματοδότηση έργων προς όφελος της πόλης.                 


Κάτω από αυτές τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες η διοίκηση υλοποιεί έργα υποδομής σε ολόκληρη την πόλη στηριζόμενη αποκλειστικά σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δήμου.
 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας προς τους πολίτες η διοίκηση πάγωσε τα δημοτικά τέλη σε νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ιστορικού εμπορικού κέντρου. Μηδενικά είναι τα τέλη για τις πολύτεκνες οικογένειες, του απόρους, τα άτομα με αναπηρία πάνω από 67%, ενώ είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα που έκανε μείωση τελών κατά 50% στις τρίτεκνες οικογένειες.
      
Παράλληλα, με ενέργειες του Δημάρχου κ. Γιώργου Πατούλη, με νομοθετική ρύθμιση οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Εργασίας κατοχύρωσαν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Στα όρια της οικονομικής αντοχής του Δήμου για τη βιωσιμότητα του, τριακόσιοι εβδομήντα πέντε εργαζόμενοι που κρίθηκαν απαραίτητοι για την λειτουργία του Δήμου μετακινούνται είτε στον κεντρικό  Δήμο, είτε στα Νομικά του Πρόσωπα και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.

Οι  εκατόν πέντε εργαζόμενοι που κρίθηκαν ως πλεονάζον προσωπικό μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, όπου εξασφαλίζουν μόνιμη και σταθερή εργασία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο