Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για καύσιμα κίνησης και λιπαντικά

Print Friendly, PDF & Email

Υποβολή προσφοράς, μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 239.999,81 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
  

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο