Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η υποβολή οικονομικής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα  του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπολογισμού 848.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).


Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι μέχρι την  4η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη.


Επισυνάπτεται η Πρόσκληση σε φόρμα pdf.

Μετάβαση στο περιεχόμενο