Πρωτοβουλία για διαδημοτική συνεργασία στους τομείς υγείας, πρόνοιας, προστασίας του περιβάλλοντος και θωράκισης της υγείας των κατοίκων του Λεκανοπεδίου προωθεί ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης μέσω του Καινοτόμου Προγράμματος «ΕΥ ΖΗΝ»

Print Friendly, PDF & Email


|download _.jpg file 178 KB|

Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης «ΕΥ ΖΗΝ», που προωθεί ο Δήμος Αμαρουσίου ως συντονιστής εταίρος, σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας ΟΤΑ, τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου (ΔΕΑΔΑ), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, την Asset Τεχνολογική και το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας, παρουσίασε σήμερα, σε Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο εκθεσιακό κέντρο της HELLEXPO, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ κ. Γιώργος Πατούλης.


Το Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης «ΕΥ ΖHΝ» έχει υποβληθεί στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να ενταχθεί στα προγράμματα χρηματοδότησης του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.|download _.jpg file 190 KB|

Αποτελεί μια Διαδημοτική Συνεργασία στους τομείς υγείας και περιβάλλοντος και στηρίζεται στην υφιστάμενη λειτουργία του Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ και αφορά στην ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων του και των παρεχομένων υπηρεσιών του με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.


Το Πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ και αφορά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση στην Περιφέρεια Αττικής:

 

 1. Των υγειονομικών κινδύνων και προτεραιοτήτων μέσω της ανάπτυξης ενός λεπτομερούς συστήματος επιδημιολογικής επαγρύπνησης.
   2. Των κινδύνων και προτεραιοτήτων από τη διαχείριση των νερών, υπόγειων και επιφανειακών.


Με βάση την παρακολούθηση αυτή θα αναλαμβάνονται μέχρι το 2010 δράσεις με κύριο στόχο τη θωράκιση της υγείας των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, ώστε στη συνέχεια να εδραιωθεί στην Αττική ένα πρωτοποριακό εργαλείο άσκησης προληπτικής πολιτικής.


Παρουσιάζοντας το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης «ΕΥ ΖΗΝ» ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, αναφέρθηκε στη σημασία προώθησης του προγράμματος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, επισημαίνοντας  μεταξύ άλλων


«Επιδίωξη του Σχεδίου μας είναι η επέκταση της εφαρμογής του διαδημοτικά στην περιφέρεια Αττικής, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης όσο και μετά το πέρας αυτού.
Ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελεί μεν το επίκεντρο της περιοχής παρέμβασης αλλά   γενικότερα η Περιφέρεια Αττικής μέσω των συμμετεχόντων φορέων στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας» αποτελεί τον κύριο χώρο ανάπτυξης των δράσεων του σχεδίου.


Στόχος μας είναι μέσα από την ανάπτυξη των δράσεων αυτών να καταπολεμήσουμε μια σειρά από προβλήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των κατοίκων όπως είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η διαφύλαξη της ποιότητας των υδάτων του Λεκανοπεδίου καθώς και η αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων.


Με την πρωτοβουλία μας αυτή θέλουμε επιπροσθέτως να δείξουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στο χώρο της αυτοδιοίκησης και της αγορά,ς που επιθυμούν να αναλάβουν συγκροτημένες πρωτοβουλίες με στόχο να αποκτήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις αστικές προκλήσεις του σήμερα, αλλά και του μέλλοντος.».
Το Πρόγραμμα προβλέπει μια σειρά δράσεων που αφορούν:
Εκπόνηση Μελετών ωρίμανσης έργου. Oριστικό αναλυτικό σχέδιο δράσης. Ανάπτυξη Κεντρικής Δομής κσι Περιφερειακών Δομών Δικτύου. Δικτύωση Δομών. Επιμόρφωση Προσωπικού. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Ποιότητας Ζωής. Πιλοτική Εφαρμογή Δράσεων. Δημοσιότητα έργου. Συντονισμός Έργου και Εξωτερική Αξιολόγηση


To πρόγραμμα μεταξύ άλλων προβλέπει την «Ανάπτυξη Συστήματος Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και ΄Εγκαιρης Αντιμετώπισης των Υγειονομικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Αττικής», ενός συστήματος που θα προειδοποιεί τους πολίτες για τους επερχόμενους επιδημιολογικούς κινδύνους και την λήψη μέτρων. Και θα βοηθήσει στην πρόληψη νοσημάτων και στην ενημέρωση των πολιτών που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου


Στον τομέα του Περιβάλλοντος  προβλέπει την «Ανάπτυξη συστήματος Παρακολούθησης – έγκαιρης προειδοποίησης για τους κινδύνους από την αλλοίωση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού στην Περιφέρεια Αττικής». Το σύστημα αυτό θα προχωρά στη Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με την παρακολούθηση και διαχείριση νερού από τα μέλη και τα περιφερειακά κέντρα του Διαδημοτικού Δικτύου.


Στα πλαίσια ενίσχυσης τόσο της διαφάνειας όσο και της αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση του πρότυπου καινοτόμου σχεδίου προβλέπεται η λειτουργία Επιτροπής και Μηχανισμών Συντονισμού και Παρακολούθησης,


Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης τόνισε:
« Έχουμε τη βούληση και την αποφασιστικότητα να υλοποιήσουμε μια καινοτόμο στρατηγική πρόταση που θα κινητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και ομάδες πολιτών που θα θελήσουν να ενταχθούν στο δίκτυο που δημιουργούμε.
Και όλοι μαζί να καθιερώσουμε και να υλοποιήσουμε νέες πολιτικές παρέμβασης, με ευρύ και αειφόρο χαρακτήρα δράσης. Με το καινοτόμο σχέδιο ανάπτυξης ευ ζην έχουμε την ευκαιρία να αγαπήσουμε ξανά τις πόλεις που ζούμε.
Και να κάνουμε την καθημερινή μας ζωή καλύτερη.» 


Στη συνέντευξη παρέστησαν οι δήμαρχοι των 26 Δήμων που συμμετέχουν στο Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας ΟΤΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο