Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων με σειρά προτεραιότητος, για την προκήρυξη 1/249Μ/2008

Print Friendly, PDF & Email

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων με σειρά προτεραιότητος, για την προκήρυξη 1/249Μ/2008


 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _ YE_ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ.doc

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ_ ΔΕ_ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ.doc

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _ΤΕ_ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ.doc

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ_ΠΕ_ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ.docΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ.: 213-2038011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι καταρτίστηκαν οι πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτομένων σύμφωνα με την υπ’αριθ.1/249Μ/2008 προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 157 θέσεων μονίμου προσωπικού του Δήμου Αμαρουσίου. Οι πίνακες αυτοί αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα) και στο Κατάστημα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς (Διαμέρισμα Αθηνών Λ. Κηφισίας 125) και απεστάλησαν στο ΑΣΕΠ για έλεγχο όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Κατά των ανωτέρω πινάκων, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ της προκήρυξης, επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους στην Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς (Διαμέρισμα Αθηνών) (ημερομηνία ανάρτησης 4/9/09). Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεση της ή αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα (40) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ
Ενημερωθείτε από τον ΑΣΕΠ για την Αναστολή διαδικασιών προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο
(Για τον απευθείας σύνδεσμο του Δελτίου Τύπου επικολλήστε την πιο κάτω διεύθυνση στον browser σας:
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2009/092009/8_9_2009_89.csp)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ
ΥΕ1_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΥΕ1_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ1_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ1_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΥΕ2_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΥΕ2_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ2_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ2_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΥΕ3_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΥΕ3_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ3_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ3_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΥΕ4_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΥΕ4_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ4_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ4_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΥΕ5_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΥΕ5_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ5_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ5_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΥΕ6_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΥΕ6_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ6_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ6_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΥΕ7_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΥΕ7_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ7_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ7_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΥΕ8_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΥΕ8_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ8_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ8_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΥΕ9_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΥΕ9_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ9_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ9_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΥΕ10_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΥΕ10_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ10_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΥΕ10_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΥΕ_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ_ΑΝΕΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ.zip


ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ
ΔΕ1_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ1_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ1_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ1_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ1_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ_ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ1_ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ_ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ2_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ2_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ2_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ2_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ2_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ2_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ3 _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ3_10Σ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ3_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ3_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ3_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ3_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ3_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ3_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ3_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ3_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ3_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ3_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ3_ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ4_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ4_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ4_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ4_20Σ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ4_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ4_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ4_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ4_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ4_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ4_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ4_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ4_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ5_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ5_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ5_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ5_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ5_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ5_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ5_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ5_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ5_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ5_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ6_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ6_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ6_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ6_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ6_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ6_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ6_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ6_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ6_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ6_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ7_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ7_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ7_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ7_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ7_ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ8_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ8_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ8_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ8_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ8_ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ9_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ9_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ9_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ9_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ9_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ9_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ10_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ10_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ10_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ10_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ10_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ10_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ10_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΔΕ11_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ11_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ11_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ11_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ11_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ11_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ12_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ12_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ12_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ12_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ13_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ13_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ13_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ13_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ14_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ14_1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ14_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ14_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ14_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ14_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ14_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ14_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ15_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ15_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ15_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ15_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ15_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ15_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ16_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ16_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ16_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ16_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ16_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ16_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ17_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ17_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ17_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ17_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ17_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ17_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ18_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ18_2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ _ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ18_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΔΕ18_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ18_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΔΕ18_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΔΕ_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ_ΑΝΕΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ.zip


ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕ
ΤΕ1_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ1_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ1_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ1_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ2_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ2_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ2_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ2_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ3_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ3_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ3_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ3_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ4_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ4_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ4_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ4_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ5_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ5_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ5_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ5_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ6_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ6_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ6_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ6_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ7_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ7_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ7_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ7_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ8_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ8_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ8_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ8_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ9_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ9_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ9_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ9_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ10_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ10_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ10_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ10_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ11_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ11_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ11_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ11_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ12_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΤΕ12_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΤΕ12_ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ-ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ.zip
ΤΕ12_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΤΕ12_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ-ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΤΕ12_ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ-ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ.zip
ΤΕ_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ_ΑΝΕΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ.zip


ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ
ΠΕ1_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΠΕ1_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ1_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ1_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΠΕ1_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ_ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΠΕ2_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΠΕ2_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ2_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ2_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΠΕ2_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ_ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΠΕ3_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΠΕ3_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ3_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ3_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΠΕ3_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ_ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.zip
ΠΕ4_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΠΕ4_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ4_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ4_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΠΕ5_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΠΕ5_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ5_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ5_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΠΕ6_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΠΕ6_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ6_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ6_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΠΕ7_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΠΕ7_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ7_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ7_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΠΕ8_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΠΕ8_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ8_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ8_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΠΕ9_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΠΕ9_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ9_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ9_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΠΕ10_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ.zip
ΠΕ10_ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ10_ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.zip
ΠΕ10_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.zip
ΠΕ_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ_ΑΝΕΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ.zip

Μετάβαση στο περιεχόμενο