Προσωρινή αλλαγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Ψαλίδι μετά από προσφυγή πολίτη στο ΣτΕ και μη στήριξη των υπαρχόντων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Δ.Σ.

Print Friendly, PDF & Email

Σε συνέχεια προσφυγής πολίτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας που, βάσει της υπ’ αριθμ. 1592/2016 απόφασης, αναιρεί την εφαρμοζόμενη κυκλοφοριακή μελέτη στη γειτονιά του Ψαλιδίου που ενέκρινε το 2008 το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, η Διοίκηση του Δήμου θα ήθελε να ενημερώσει τους κατοίκους της περιοχής για τα εξής:

  • Η Διοίκηση του Δήμου κίνησε εγκαίρως τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να επαναφέρει τις ισχύουσες από το 2008 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης ακύρωσης.

Συγκεκριμένα, αφού έλαβε την έγκριση με την υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, βάσει της σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, προώθησε την απόφαση για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία – μειοψηφούντων των παρατάξεων της μειοψηφίας- την απόφαση αντί για ενισχυμένη πλειοψηφία, όπως προβλέπει ο νόμος για τις κανονιστικές αποφάσεις, με επακόλουθο την υποχρεωτική προσωρινή αλλαγή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του Ψαλιδίου.

  • Κατόπιν τούτου, η Διοίκηση του Δήμου δεσμεύεται – όπως έπραξε ήδη και προφορικά κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο – ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα φέρει προς ψήφιση νέα κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες ποιοτικής διαβίωσης των κατοίκων της γειτονιάς.
  • η Διοίκηση του Δήμου, έχοντας στο πλευρό της τους κατοίκους, θα υπερασπιστεί την ορθή επιλογή της να προφυλάσσει τον αστικό ιστό της γειτονιάς από τον κυκλοφοριακό φόρτο που δημιουργούν οι πολλές υπερτοπικές χρήσεις.

Τέλος, η Διοίκηση του Δήμου σταθερή στις αρχές της, δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή διαμπερούς κυκλοφορίας που θα επιβαρύνει επιπλέον μία κυκλοφοριακά ήδη επιβαρυμένη συνοικία, σεβόμενη τους συμπολίτες μας που διαμένουν εκεί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο