Προσλήψεις ανέργων και κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δήμων, μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Print Friendly, PDF & Email

Θετικά απάντησε το Υπουργείο Εργασίας στο αίτημα της ΚΕΔΕ:

Προχωρούν, κατ΄ εξαίρεση οι προσλήψεις ανέργων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Το ΣτΕ γνωμοδοτεί υπέρ της άρσης της αναστολής πρόσληψης

Προχωρούν κατ΄ εξαίρεση οι προσλήψεις των 32.433 ανέργων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015 στους δήμους σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

Η εξαίρεση αυτή προέκυψε ύστερα από σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αμαρουσίου,πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης προς όλους τους συναρμόδιους υπουργούς.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ είχε ζητήσει την άρση της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω των εκλογών, για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, μεταξύ των οποίων και για προσωπικό που απασχολείται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας διαβίβασε στην ΚΕΔΕ χθεσινή σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας σύμφωνα με την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κατ΄ εξαίρεση διενέργεια των προσλήψεων των ανέργων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων, που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015» (Δημόσια Πρόσκληση Νο2/2015), όπως είχε ζητηθεί από το υπουργείο Εργασίας στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το αιτιολογικό σκεπτικό της απόφασης για τη συνέχιση των διαδικασιών  πρόσληψης των ήδη  επιλεγέντων ανέργων, είναι ότι οι πίνακες επιτυχόντων είχαν οριστικοποιηθεί πριν από τις 2-7-2015, δηλαδή πολύ πριν την προκήρυξη των εκλογών, καθώς και ότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη πράξη από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ποσού 200 εκ. ευρώ, και επομένως οιαδήποτε καθυστέρηση στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του εξ ευρωπαϊκών πόρων συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, δηλώνει  τα εξής:

Μετά τη θετική αυτή εξέλιξη, που προκάλεσε σχετικό αίτημα μας, οι δήμοι της χώρας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ θα μπορέσουν να προχωρήσουν χωρίς καμία χρονοτριβή τις διαδικασίες πρόσληψης και να καλύψουν επείγουσες λειτουργικές ανάγκες σε προσωπικό, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα απασχόλησης σε χιλιάδες ανέργους συμπολίτες μας.

Ως Αυτοδιοίκηση, θεωρούμε ότι τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, είναι μια προσωρινή ανάσα και για τους δήμους και για τους ανέργους, καθώς η δική μας θέση είναι να απασχολείται στις δημοτικές υπηρεσίες προσωπικό με σταθερή σχέση εργασίας. Ωστόσο στις σημερινές δύσκολες για τη χώρα και τους δήμους συνθήκες, η κοινωφελής εργασία αποτελεί λύση και για τα δύο μέρη. Επιδιώξαμε και θα επιδιώξουμε και με τη νέα κυβέρνηση να βελτιωθούν οι όροι απασχόλησης και σε ότι αφορά το χρόνο απασχόλησης, όσο και της αμοιβής των απασχολούμενων.

Επισυνάπτεται το κείμενο γνωμοδότησης του ΣτΕ.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο